Zoek
Datum: 13 september 2023
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Circulair vertrouwen bouwen

Woningcorporatie Parteon uit Zaanstad gelooft in circulariteit, verduurzaming en het toepassen van bio-based materialen. In Markus BV vond zij de gelijkwaardige partner voor een ingrijpende vernieuwing van de Rosmolenbuurt in Zaandam. Een partner met eigen opvattingen over duurzaamheid en circulariteit. En met de capaciteit om vanaf het eerste moment mee te denken, kennis aan te dragen en zo onmisbare waarde toe te voegen. “Samen steeds een beetje beter worden is wat ons motiveert,” zegt Kevin Nannes, projectleider bij Parteon.

De corporatiesector heeft een grote bouwopgave. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, vooroorlogs en na-oorlogs, is een enorme klus. Soms is vervangende nieuwbouw noodzakelijk, in andere gevallen kan er vernieuwd worden met behoud van het bestaande. Maar tegelijk stijgen de grondstofprijzen en daardoor de prijzen van bouwmaterialen in hoog tempo. Dit is het juiste moment om dingen anders te gaan doen. Anders om te gaan met bezit en spullen. Kevin Nannes: “Die verantwoordelijkheid voelen wij echt. De bouw is relatief conservatief van karakter, maar nu is het tijd om te innoveren en stappen naar meer circulariteit te zetten. Dat doen we graag samen met Markus.”

Getest in laboratorium
Arnoud Koot, projectcoördinator bij Markus vertelt: “Om de cirkel van circulair slopen sluitend te krijgen, werkt Markus al jaren samen met partners die zich ook inzetten op het gebied van circulariteit. In die kring zit bijvoorbeeld een softwarespecialist die kan uitzoeken welke materialen geschikt zijn voor hergebruik en hoe deze opnieuw toegepast kunnen worden. Maar ook een constructeur die expertise inbrengt op het gebied van mogelijk materiaalhergebruik qua sterkte, kwaliteit en garanties. Dan is er nog een ingenieursbureau die de materialen inventariseert en een laborant om materialen te kunnen testen. Naast sloopwerk is Markus ook actief in onder andere bodemsanering en bouwen woonrijp maken. Daarmee zijn we een allround partner en kunnen we van A tot Z alles in het project Rosmolen voor Parteon doen. En omdat we al jarenlang bij projecten van Parteon betrokken waren, is er veel onderling vertrouwen en zijn de lijnen kort. Dat werkt erg plezierig.”

Samen 5 jaar circulair slopen
Kevin Nannes: “Bij de uitvraag voor het 5-jarige circulaire sloopraamcontract hebben we 6 verschillende aannemers uitgenodigd. We vroegen aan hen: hoe moeten we dit doen? Hoe richten jullie circulair slopen in? Wat betekent duurzaamheid voor jullie onderneming? Hoe gaan we de komende 5 jaar samen leren en innoveren? En daarbij waren we ook nieuwsgierig naar de intrinsieke motivatie bij de aannemers om circulair te werken. Bij Markus kregen we direct contact met mensen van de uitvoering, de mensen waar we in de toekomst wellicht mee samen zouden gaan werken. Dat vonden we een goed teken. In de 2e ronde van de uitvraag hebben we de casus Rosmolenbuurt Zaandam voorgelegd aan de 3 overgebleven aannemers. Uiteindelijk bleek Markus de samenwerkingspartner met de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

Circulariteit van tevoren incalculeren
“Wij werken graag volgens de R-ladder,” legt Arnoud uit. “De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Hij heeft 6 tredes (R1 tot en met R6) die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Alles begint met het opzetten van het werkproces. Als sloper mogen we van het begin af aan meedenken en meesturen. We bepalen vooraf: hoe kunnen we op zo’n manier slopen, dat we zoveel mogelijk materiaal 1-op-1 kunnen hergebruiken, zonder dat bijvoorbeeld reparatie of recycling noodzakelijk is? Dat is belangrijk om het rendement van de circulariteit zo hoog mogelijk te laten zijn. Zo hebben we bij project Rosmolenbuurt van de 53 woningen die zijn gesloopt, het dakhout en de balken geoogst en geschikt gemaakt voor hergebuik, daarnaast alle dakpannen geoogst, schoongemaakt en opgeslagen in houten kisten. Die pannen worden straks na keuringen en lab-onderzoeken in hetzelfde project bij de nieuwbouw weer teruggebracht in het bouwproces. 100% circulair dus.”

Werkwijze van de toekomst
“Samen steeds een beetje beter worden is de stip op de horizon,” besluit Kevin Nannes. “Alleen door als keten integraal af te stemmen bereik je dat. In termen van circulair rendement, uitstootbeperking, tevredenheid van de buurt, werkstromen en financiële haalbaarheid. Vragen stellen aan de keten, met elkaar kennis samenbrengen en aan vertrouwen bouwen. Wat ons betreft de werkwijze van de toekomst.”