Zoek
Datum: 31 oktober 2022
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Circulaire (kunst)grasmatten

Op de Zuidas te Amsterdam zijn de voorbereidingen voor de woonbuurt Ravel in volle gang. Ravel wordt een autoluwe, groene en gemengde woonbuurt in het hart van de Zuidas, gericht op gezinnen en sluit aan bij de rest van de omgeving. Markus is gestart met het bouwrijpmaken van Ontwikkelveld 2, ter hoogte van AFC (Amsterdamsche Football Club).

Om plaats te maken voor de toekomstige bouw dient het kunstgras van het voormalige voetbalveld van AFC verwijderd te worden. De oorspronkelijk gedachte was dat het kunstgrasvoetbalveld gerecycled zou worden in een fabriek die er nieuwe kunststof materialen van zou maken. De staat van het materiaal was nog dusdanig goed dat Markus het voorstel heeft ingediend om een trede hoger in te stappen in de Ladder van Lansink. De ‘Ladder van Lansink’ is een standaard op het gebied van afvalbeheer. Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de ‘ladder’. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten ‘beklimmen’. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen. Met deze ladder in gedachten, heeft Markus het voorstel bij gemeente Amsterdam gedaan om het kunstgrasvoetbalveld circulair te laten hergebruiken in plaats van om te laten smelten tot nieuwe producten.

Het aanwezige kunstgras heeft voor de sportveldenbranche het einde van zijn levenscyclus bereikt. De grassprieten zijn door het intensieve spelen beschadigd en daardoor niet allemaal meer even lang. Voor de sportveldenbranche een kwalitatief defect, maar voor de particulier een kunstgras met speels effect, het lijkt daardoor net echt!

Markus heeft contact gezocht met CarpetBeater® om zo de velden een tweede leven te gunnen. CarpetBeater® heeft een machine ontwikkeld die in staat is een kunstgrasmat te verwijderen, op locatie direct uit te kloppen en hierdoor de infill* te scheiden van de mat. Ze rollen de matten -schoon- op en zo kunnen deze worden verkocht aan particulieren op de tweedehands markt. De verzamelde infill van het kunstgrasveld wordt afgevoerd en verwerkt door een erkend verwerker. Door deze circulaire oplossing worden goederenstromen verkort, wordt er minder CO2 uitgestoten en de afvalberg gereduceerd. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we proberen dagelijks duurzaam en circulaire oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers. Markus is uw partner aan de basis!

(*Infill; Tussen de ‘grassprieten’ worden korrels (infill) gestrooid om ervoor te zorgen dat de bal ongeveer net zo reageert als op natuurgras. Bovendien maken de korrels het mogelijk dat voetballers slidings uitvoeren zonder schaafwonden op te lopen.)