Zoeken
Groot Onderhoud Gusterstraat SOK
Datum: 28 april 2021
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Groot onderhoud straatwerk Amsterdam Noord

In Amsterdam Noord zijn we met onze combinatie Markus-Veekens in opdracht van de Gemeente Amsterdam bezig om het bestaande straatwerk te vervangen aan de Gutserstraat. De verhardingen worden vervangen in het kader van groot onderhoud en klimaatadaptie: ze hebben het eind van hun levensduur bereikt en de wijk wordt anders ingericht. Tegelijkertijd worden er verbeteringen aangebracht aan de bestaande groenvoorzieningen en worden de ondergrondse containers vernieuwd.De bewoners zijn geïnformeerd middels een brief waarin vanuit de gemeente, extra uitleg wordt gegeven. Zo krijgen alle bewoners in de woonwijk dezelfde bestrating en vergroening zodat dit efficiënt en kostenbesparend kan worden beheerd. De straten krijgen gebakken klinkers en de trottoirs betontegels. De verzakte rijbanen worden 10 cm opgehoogd  en er komt een extra hoogteverschil tussen de rijbaan en het trottoir. Zo kan het regenwater bij een hevige bui tijdelijk op straat worden opgevangen (rain proof), indien het riool het even niet aankan, dit alles in het kader van klimaatadaptie.

In totaal komt het erop neer dat we 400m3 grondverbetering tbv de bestaande bomen aanbrengen maar ook dat we extra groeiplaatsen voor nieuwe bomen creëren (hittestress). We verwijderen en brengen ook weer 3560m2 tegelverharding aan. Er worden in totaal 4850m2 straatbakstenen gebruikt en ongeveer 3,5 km aan nieuwe betonbanden.

Samenwerkingsovereenkomst
Het project Gutserstraat-Ijzerwerkerstraat is voortgekomen uit de raamovereenkomst SOK die we in 2019 gegund hebben gekregen voor een periode van in ieder geval 4 jaar. In de SOK, oftwel SamenwerkingsOvereenKomst, werken we samen met onze combinatie Markus-Veekens en de Gemeente Amsterdam. Voor dit project is een nadere overeenkomst afgesloten met Groenfra (groen aannemer) en Civilink. Wij zijn al vroeg in het project betrokken, vanaf de engineeringsfase wat bestaat uit onderzoek, faseringen, het opstellen van een BLVC-plan en aansluitend een ontwerp optimalisatie. In de uitvoering zijn wij het aanspreekpunt voor de directe omgeving.Voor dit project hebben we gewerkt in BIM zodat we vooraf eventuele knelpunten inzichtelijk konden maken. BIM (Bouw Informatie Modeling) is een methode waarin integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Met BIM wordt alle relevante informatie en data digitaal gebundeld. Hoe dat eruit ziet, kun je hier zien.

Circulair in plaats van nieuw
Wat bijzonder is aan dit werk, is dat we ervoor gekozen hebben om in plaats van overal nieuw materiaal toe te passen, we gekeken hebben naar het materiaal dat vrijkwam. In de parkeervakken gaan we ´goed oud´ materiaal hergebruiken. Dit resulteert in een reductie van de CO2 uitstoot (geen nieuw materiaal en-of vervoersbewegingen). Het stimuleert tevens de bewustwording om na te denken of vrijgekomen materiaal wat er nog goed uitziet, opnieuw gebruikt kan worden op een plek waarbij ze minder belast gaan worden; niet op een rijbaan maar in een parkeervak.

We zijn half april begonnen met de werkzaamheden en we gaan het werk in drie fases uitvoeren. We verwachten dat we de werkzaamheden in oktober 2021 af kunnen ronden en op kunnen leveren aan de gemeente.