Zoek
Werkspoorhal Oostenburgereiland Amsterdam
Datum: 4 mei 2021
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Complex bouwen op een postzegel

Vanwege de goede samenwerking op een ander kavel op Oostenburgereiland, zijn we door Vorm gevraagd om voor de ontwikkeling van Kavel 3, het slopen, saneren en bouwrijp maken uit te voeren. Logistieke afstemming is hierbij essentieel omdat je bij binnenstedelijk bouwen extra rekening moet houden met je omgeving, zeker in een drukke stad als Amsterdam.Dit heeft geresulteerd in het saneren van asbest uit ruim 800 bronnen van de Werkspoorhal. We hebben daarna de Werkspoorhal gesloopt tot aan het hoofdframe met behoud van het aanwezige leidingwerk. Hierdoor blijft het industriële karakter van de hal behouden voor zijn nieuwe/toekomstige functie als onderkomen voor diverse boetieks galeries, bars en restaurants. En dat moet er in de toekomst zo uit gaan zien: link

In samenspraak met IDDS is een saneringsplan opgesteld voor de aanpak van asbestsanering van de Werkspoorhal alsmede de sanering van de bodem. IDDS voert ook de milieukundige begeleiding uit.

Voor we met de bouwrijpwerkzaamheden beginnen, hebben we de gedeeltelijke sloop en sanering van een oude (opvang)put uitgevoerd en zijn er twee damwandkuipen gerealiseerd waarvan een geheel in eigen beheer uitgevoerd. De ander is in samenwerking met onze partner Van ‘T Hek gerealiseerd. Dit alles voor de plaatsing van een 70 tons warmte koude opslag put en de realisatie van een 700m2 grote kelder.Op het kavel worden zeven appartementsgebouwen gerealiseerd en voeren wij voor de twee bouwkundige aannemers -Homines en Bot Bouw- het bouwkundig grondwerk uit en treffen we de voorbereidingen voor het woonrijp maken van de locatie.

De saneringswerkzaamheden zijn zojuist afgerond (begin mei 2021) en de verwachting is dat de gebouwen en de infrastructuur er om heen in 2023 worden opgeleverd. Klik op de video links voor een indruk van de uitgevoerde werkzaamheden!