Zoek
Datum: 9 februari 2021
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Uitbreiding natuurgebied Westerhoffplas

Het natuurgebied Westhoffplas wordt met maar liefst 57 hectare nieuwe natuur uitgebreid. Het gebied ligt net onder de rook van Amsterdam, tussen het Noordzeekanaal en Spaarndammerdijk. In opdracht van Staatsbosbeheer zijn wij van start gegaan met de graafwerkzaamheden. Het prachtige natuurgebied en de plas worden verruimd en heringericht en wordt onderdeel van het 250 hectare grote natuur- en recreatiegebied in de Houtrakpolder.

De plannen lagen al klaar, maar ten goede van de flora en fauna werd het gebied uitvoerig onderzocht door Staatsbosbeheer. Inmiddels zijn de werkzaamheden van start gegaan. Wij ontgraven en vervoeren circa 50.000 m3 grond ten behoeve van het Groene Schip. De grond wordt hier gebruikt voor de realisatie van een aantal terpen die onderdeel zijn van de recreatieve bufferzone. Vervolgens wordt Westhoffplas naar het Oosten toe verlengd en wordt het waterpeil verhoogd. Er ontstaat hierdoor een menging van zout en zoet water waardoor dit de natuur bevordert en meer dieren aantrekt zoals, blauwborst, steltlopers, lepelaars, kluten en zelfs garnalen.Ook krijgt het gebied meer fiets- en wandelpaden. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor fietsers tussen Amsterdam, Haarlem en de veerdienst Spaarndam-Assendelft. Naar verwachting zullen de werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond.