Zoek
Datum: 5 november 2020
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Oplevering Houtrakkerbeemden aan Staatsbosbeheer: 57 hectare natuurnetwerk Nederland gerealiseerd

De Houtrakkerbeemden, nabij Amsterdam, is een belangrijke schakel tussen de omliggende natuur- en recreatiegebieden en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. De Houtrakkerbeemden is een uniek gebied waar de mogelijkheid ontstond om de brakke natuur te herstellen en te ontwikkelen. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om het gebied gevarieerd en aantrekkelijk te maken. Dit werk is nu afgerond.Om de afronding van het werk te markeren is er op 30 oktober jl. het nieuwe informatiepaneel onthuld door Mariëtte Sedee, wethouder gemeente Haarlemmermeer, Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland en  Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland.

Waterpartijen en de kreek

De Houtrakkerbeemden is veranderd van een agrarisch grasland naar een inundatiegebied. Dit houdt in dat het gebied onder water kan worden gezet. Om dit te realiseren is 4,2 kilometer aan dijken en kades om het gebied heen aangebracht en is 2,3 kilometer aan watergangen en kreken aangelegd. Daarnaast hebben wij circa 500m1 aan beschoeiing en houten damwanden geplaatst. Ook zijn er een vijftal stuwen aangebracht om het water goed te kunnen beheersen en zijn diverse duikers toegepast.

Via een nieuwe 600m1 lange inlaatsloot wordt brakwater uit het Noordzeekanaal (Zijkanaal C) aangevoerd. Van de 45 hectare grasland is door het graven van de kreek zo’n 35 hectare dat weer onder directe invloed van brakwater staat. Daar was zo’n 25.000m3 grondverzet voor nodig. Alle grond heeft binnen de Houtrakkerbeemden een andere plek gekregen, bijvoorbeeld om kades te maken of sloten mee te dempen.Ruimte voor flora en fauna

Met de Houtrakkerbeemden is maar liefst 57 hectare Natuurnetwerk Nederland gerealiseerd waar niet alleen planten, maar ook dieren zich thuis zullen voelen. Het natuurgebied geeft waardevolle flora en fauna de ruimte. Voor de wezels in dit gebied zijn twaalf wezelburchten gebouwd waar zij zich veilig kunnen verschuilen in het struikgewas. Ook kunnen vogelliefhebbers hun hart ophalen. Er zijn twee uitzichtheuvels gerealiseerd die uitzicht bieden over het gebied. In november is het eerste brakke water vanuit het Noordzeekanaal ingelaten en dit heeft direct geleid tot het aantrekken van diverse vogelsoorten. Zo is het een drukte van belang van vogels én vogelaars, zeker na het aantreffen van de zeldzame Pieper.

De realisatie van de Houtrakkerbeemden is een mooie opdracht welke wij in samenwerking met Staatbosbeheer hebben gerealiseerd.