Zoek
Nieuws logiesgebouw Migrantenhotel Zaandam
Datum: 23 mei 2019
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Duurzaam logiesbouw Zaandam

Het voormalige industriegebied Achtersluispolder in Zaandam wordt geleidelijk aan getransformeerd tot een aantrekkelijk woon-/werkgebied met een goede verbinding met Amsterdam. Eén van de ontwikkelingen die er plaatsvinden is de bouw van een duurzaam logiesgebouw voor arbeidsmigranten. Het Migrantenhotel bestaat uit 122 wooneenheden voor 244 bewoners. In opdracht van A. Pelt Beheer B.V. realiseren wij de civiele werkzaamheden, inclusief de fundering voor het logiesgebouw. Op woensdag 22 mei ondertekenden Adriaan Pelt en Wilko Cornelissen de aannemingsovereenkomst. Corporatiekracht zal het projectmanagement van deze ontwikkeling verzorgen.

Wij maken het ontwerp van de gebruiksruimte rondom het Migrantenhotel. Na goedkeuring hiervan kunnen wij beginnen met de benodigde grondwerkzaamheden, zoals het ontgraven van de cunetten en de bouwput. De cunetten zullen wij voorzien van puinverharding voor de bouwwegen. In de bouwput brengen wij heipalen en een prefab betonnen funderingssysteem aan.

Ursem Modulaire Bouwsystemen realiseert de bouwwerkzaamheden voor een modulair bouwsysteem van de units. Tot slot richten wij de gebruiksruimte in met onder meer rijbanen, parkeerplaatsen, groenvakken en een grote fietsenstalling. Volgens planning leveren wij het terrein begin maart 2020 op.