Zoeken

Grootschalige herinrichting Frans Halsbuurt Amsterdam

De gemeente Amsterdam richt de Frans Halsbuurt opnieuw in. Toekomstbestendig, autoluw en klimaatadaptief. Onderdeel van de herinrichting is de vervanging van het bestaande riool- en drinkwatersysteem. In opdracht van Waternet vervangt Markus de drinkwaterleidingen in het gebied en brengt een nieuw gescheiden rioolsysteem aan waarbij regenwater in een aparte hemelwaterleiding wordt opgevangen. Met de aanleg van ondergrondse […]