Zoeken
Datum: 14 maart 2024
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Herinrichting ms Oslofjordweg mooi op schema

De ms. Oslofjordweg in het ontwikkelgebied van de NSDM-werf in Amsterdam wordt heringericht. Markus vervangt in opdracht van Waternet het huidige riool en de waterleidingen door een nieuw rioolsysteem en nieuwe waterleidingen. 

Het project bestaat uit de aanleg van een nieuw onderheid transportriool. Om ecologische en economische redenen is het een gescheiden rioolstelsel zodat hemelwaterafvoer en vuilwaterafvoer gescheiden zijn. Vanwege de diepteligging en beperkte ruimte hebben we eerst damwanden geplaatst om veilig op diepte te kunnen werken. Om de bestaande problemen met wateroverlast aan te pakken, leggen we ook een drainagesysteem aan. 

De rioolvervanging maakt deel uit van de bredere herinrichting van het ontwikkelgebied van de NDSM-werf (west). Dit omvat de herstructurering van de openbare ruimte en de (toegang)wegen. Concreet omvat dit het herontwerp van de Oslofjordweg (tussen de Ks. Ibisweg en de Ms. van Riemsdijkweg), de Ms. van Riemsdijksweg en de kruising met de Klaprozenweg. 

Het NDSM-gebied is bekend om zijn talrijke evenementen, wat vraagt om extra aandacht, voorbereiding en een open communicatie tussen alle betrokken partijen. De herinrichting vindt gefaseerd plaats, in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam, Waternet, Vattenfall en Liander.

Mooie klus? Wij zoeken nieuwe collega’s!
Op dit moment zoeken wij een Monteur Water en een Rioleur/Buisleidinglegger. Onze monteurs en rioleurs hebben een breed takenpakket en zijn vanaf de inrichting van het bouwterrein tot en met de oplevering betrokken bij het project. Je krijgt van ons vanzelfsprekend een goed salaris, een bedrijfsauto met gereedschap en andere interessante voorwaarden.

Meer informatie of direct solliciteren? App of bel met Sandy Broers: 06-13249315.

> Vacature Monteur Water
> Vacature Rioleur/Buisleidinglegger