Zoeken
Datum: 14 december 2020
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Verduurzamen en investeren in zonne-energie

Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Met de aanschaf van 270 zonnepanelen investeren wij in het terugdringen van CO2-uitstoot en zet een verdere stap naar een energieneutraal kantoor. De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst op het dak van het hoofdkantoor in Zwanenburg. Naar verwachting wekt de zonne-installatie jaarlijks maar liefst 80.000 kWh’s op. Met deze duurzame investering dragen wij een steentje bij aan een duurzame toekomst. De geproduceerde groene stroom uit zonne-energie zal deels door onszelf in het kantoor en de werkplaats gebruikt gaan worden, de resterende kWh’s worden als groene stoom teruggeleverd aan het energienet. Ook op de bouwplaatsen nemen wij via het netwerk groen stroom af.

De aanschaf van zonnepanelen past in onze ambitie om verder te verduurzamen. Gezamenlijk kunnen we zorgen voor een grote transitie en de CO2-uitstoot terugdringen, zodat wij en toekomstige generaties kunnen profiteren van een duurzame toekomst. Niet alleen met de aanschaf van de 270 zonnepanelen, maar ook met de inzet van elektrisch materieel nemen wij onze verantwoordelijkheid en zetten een mooie stap in de juiste richting,’ aldus Cock Nelis, directeur Markus BV.Duurzame ontwikkelingen

Steeds vaker richten wij ons op duurzaamheid. Een voorbeeld van een duurzaam project is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente Amsterdam en combinatie Markus-Van der Veekens. Als combinant zijn wij voor vier jaar verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud en elementenverharding in Amsterdam-Noord. Bijzonder aan dit duurzame project is dat het gebaseerd is op ‘Slim en schoon werken’. Bij de inzet van het benodigde materieel, personenvervoer en handgereedschap streven we naar maximale inzet van elektrische middelen. De afgelopen twee jaar hebben we heel veel elektrisch materieel getest en inmiddels zijn er twee elektrische Nissan bussen besteld, welke in maart 2021 worden geleverd. Ook zijn vijf elektrische tegeltrillers van Wacker Neuson lijn aangeschaft en wordt er gewerkt met elektrische shovels en kranen.

Hiermee investeren wij in een duurzame bedrijfsvoering en in de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot in Amsterdam met 55% in 2030. Door samen te werken en te investeren in verduurzaming maken wij een beweging in de juiste richting.