Zoek
Datum: 9 februari 2019
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Datacenter Polanenpark Haarlemmerliede

Op het Polanenpark in Haarlemmerliede komt een groot datacenter van de Amerikaanse data-exploitant CyrusOne. CyrusOne kocht hiervoor 6,3 hectare bouwgrond aan en vroeg Markus BV een raming te maken voor de voorbelasting. Het Polanenpark was voor ons al bekend terrein, omdat wij er de afgelopen jaren diverse werkzaamheden verrichtten voor onder meer terreinbeheerder SADC. Ook realiseerden wij onlangs op het aangekochte terrein werkzaamheden voor het herstellen van de leeflaag. CyrusOne was positief over onze raming en nodigde ons uit voor de officiële aanbesteding. Aansluitend gunden zij ons de opdracht.Momenteel zijn wij volop aan het werk in het Polanenpark. Naast het aanbrengen van de voorbelasting en het monitoren van de zetting hebben wij de bodem op de toekomstige locatie van de putten en rioleringen gesaneerd en de sleuven aangevuld met zand. Wij voerden alle grondwerkzaamheden uit met behulp van een 3D BIM model en door middel van GPS. Daarnaast verzorgden wij diverse vergunningsaanvragen.

Inmiddels zijn wij ook als bouwteampartner, samen met CyrusOne en de Belgische bouwaannemer Cosimco, betrokken bij de volgende projectfasen. Wij kijken naar de mogelijkheden om de kosten te minimaliseren en werken aan het ontwerp voor het riool en de kabels en leidingen. Wij brengen deze in kaart door een 3D BIM model, zoeken de knelpunten en lossen deze gezamenlijk op.

Van Cosimco kregen wij opdracht voor de bouw- en woonrijpwerkzaamheden. Wij verzorgen onder meer het ontgraven en aanvullen van betonpoeren en werken de funderingslaag af voor de nog te storten betonvloer. Ook brengen wij bouwwegen, de riolering, olie-/ benzine-afscheiders en de definitieve verhardingen in asfalt en grasbetonstenen aan. Volgens planning leveren wij de werkzaamheden dit jaar, aan het einde van kwartaal drie, op.

Vervolgopdracht
Bouwaannemer Cosimco NV en hoofdopdrachtgever CyrusOne gunden ons ook de vervolgopdracht voor het aanleggen van circa 35.000 meter mantelbuis voor de toekomstige kabels en leidingen. Hierdoor ontstaat straks voldoende capaciteit om deze, na de realisatie van de verhardingen, ondergronds aan te brengen en te koppelen. Deze nutsvoorzieningen zijn bedoeld voor de toekomstige beveiliging, verlichting, data en reserve energievoorzieningen.De complexiteit in de uitvoering van dit project zit voornamelijk in de fasering. Omdat diverse partijen gelijktijdig op het Polanenpark werken, zijn een goede samenwerking en een heldere communicatie onmisbaar. Wij hebben regelmatig overleg en werken nauw samen met CosimcoHazIDDSFugro en diverse architectenbureaus. Op deze manier zorgen wij ervoor dat dit project voor alle partijen op een veilige manier kan worden gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden zijn volop aan de gang en daarom kijken wij per dag welke ruimte er is om ons werk efficiënt in te plannen. Wij stellen ons flexibel op en zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo min mogelijk stagneren. Volgens planning kunnen wij het totale project rond oktober 2019 opleveren.