Zoeken
Datum: 12 april 2022
Categorieën: Nieuws

Deel dit bericht

Nieuws

Sanering Groeneweg – Een opdracht in ‘onze achtertuin’!

Op pakweg 500 meter van onze materieeldienst in Halfweg, voerden wij in opdracht van Rijkswaterstaat ‘Grote projecten en onderhoud’ een bodemsanering uit aan de Groeneweg in Halfweg, op de grens met Vinkebrug. De aanleiding van de bodemsanering is de voorgenomen overdracht van de diverse percelen aan Staatsbosbeheer. Op deze percelen hebben voorheen woonhuizen en opstallen gestaan. Alle percelen zijn gesaneerd op zowel bodemverontreiniging als op bodemvreemd materiaal. De bodemverontreiniging is verwijderd door het ontgraven en afvoeren van de grond. Het bodemvreemde materiaal is verwijderd door de grond op locatie uit te zeven. Tijdens de saneringswerkzaamheden van de bodemverontreinigingen waren veiligheid- en milieukundige begeleiding van toepassing.

De projectlocatie ligt in een ecologisch waardevol gebied, midden tussen weilanden, daardoor is er gewerkt conform een ecologisch werkprotocol en zijn de werkzaamheden door een ecoloog begeleid.

Na de saneringswerkzaamheden is bosplantsoen aangeplant en is er gras ingezaaid.